Psychoterapia rodzinna – czym się charakteryzuje?

To inaczej rozmowa małżonków lub całej rodziny z terapeutą o wzajemnych trudnościach w relacjach. Rodzina to system – kiedy jeden z członków ma problemy, odbija się to negatywnie na każdego z pozostałych. Tak rodzą się i powstają konflikty. Celem terapii jest poszukanie źródeł konfliktu, ich nazwanie tak by móc rozpocząć wspólną pracę nad ich rozwiązaniem.

Co jest ważne w terapii rodzin?

Rodzice i dzieci to dwa podsystemy w rodzinie. W terapii ważna jest perspektywa zarówno rodziców, jak i dzieci, dlatego terapeuta bierze pod uwagę racje obu stron, nie faworyzując przy tym jednej z nich.

Kiedy warto udać się na terapię rodzin?

Terapia rodzin jest skuteczna w przypadku konfliktów małżeńskich, problemów wychowawczych, trudnościach w komunikacji rodziców z dziećmi oraz wszelkich kryzysów w rodzinie.