Psychoterapia – odkrywanie prawdy o nas samych

Psychoterapia zaprasza nas do zobaczenia siebie w prawdzie. Jako ludzie mamy różne wyobrażenia o nas samych. Często mają one niewiele wspólnego z faktycznym stanem naszego wnętrza. Zdarza się tak, że nie dostrzegamy już naszych błędnych zachowań, reakcji na otaczającą nas rzeczywistość oraz na siebie samych. W procesie psychoterapii mamy możliwość zobaczenia swoich zranień i zrozumienie jak i kiedy zostały zadane. Tutaj pojawić się może zasadnicze pytanie, czym jest zranienie? Zranienie to inaczej brak miłości. Każdy z nas ma w sobie potrzebę miłości, jeśli ta potrzeba nie zostanie zaspokojona wówczas pojawia się rana. Jak wiemy odkrywanie ran boli, jednak jak lekarz może zająć się raną, jeśli jej nie zobaczy? Proces odsłaniania ran może się wiązać z lękiem przed tym, co zobaczymy w sobie. Wiele z tego, co postrzegamy w sobie jako „ciemną” stronę naszej osobowości, złość, wstyd, poczucie winy oraz wynikające z tego zachowania, ukształtowały się już w dzieciństwie. W psychologii nazywa się je mechanizmami obronnymi. Kiedy byliśmy mali te mechanizmy służyły niejednokrotnie przeżyciu lub obronie przed zranieniem. Często wierzymy w to, że w dorosłym życiu one również będą nas chronić. Niestety one działają na nas destrukcyjnie. To co kiedyś chroniło nas przed przykrymi odczuciami dzisiaj nas niszczy. W psychoterapii nie chodzi tylko o to, żeby uświadomić sobie te mechanizmy, chociaż niejednokrotnie sama świadomość ich już może być lecząca ale również o zmianę. Zmiana ta może dotyczyć przede wszystkim naszych zachowań, wyborów, poczuciem wpływu na własne życie. Nie pozbędziemy się całkowicie naszych mechanizmów obronnych. One jak sama nazwa wskazuje mają funkcję ochronną. Możemy nauczyć się dojrzalszych mechanizmów obronnych a przez to zachowań. Ale psychoterapia to nie tylko wydobywanie na światło dzienne naszych słabości i wad ale także ukazanie naszych zalet, zasobów oraz mocnych stron. Każdy człowiek jest cudem. Co ten cud oznacza? Nie ma na świecie drugiej takiej samej osoby jak Ty. Jesteś jedyny/a i niepowtarzalny/a w swoim rodzaju. Tylko Ty tak przeżywasz, odczuwasz, smakujesz. Każda psychoterapia musi być indywidualnie dopasowana do osoby, inaczej mówiąc „szyta na miarę”.