Poczucie własnej wartości 

Jak to jest z tym naszym poczuciem własnej wartości? Nie raz słyszymy, że ktoś „ma niskie poczucie wartości” oraz, że powinien nad nim „popracować”, „podnieść”. Ale czy poprawnym jest stwierdzenie, że poczucie wartości może rosnąć lub maleć? W niniejszym tekście posłużę się chrześcijańską koncepcją człowieka, która jest mi bliska. Tekst został oparty na książce autorstwa Moniki i Marcina Gajdów: „Rozwój. Jak współpracować z łaską”, którą z serca polecam każdemu.

Poczucie wartości albo się ma albo się go nie ma. Z poczuciem wartości lub jej brakiem związane są dwa określenia nas: „Ja prawdziwe” i „Ja fałszywe”. Ja Prawdziwe nie potrzebuje niczego budować – człowiek po prostu styka się z własną wartością. Ta wartość wynika z samego aktu stwórczego Boga, który chciał nas dla nas samych. Można mieć kontakt z własną wartością lub go nie mieć. Można też zupełnie nie znać swojej wartości, co w wielu wypadkach prowadzi do życia poniżej własnej godności. Najprościej mówiąc każdy z nas ma w sobie bezcenny dar, lecz nie każdy ma do niego dostęp.

Z punktu widzenia dostępu do własnej wartości, rozwój nie ma charakteru wzrostu liniowego, tylko polega na „przeskakiwaniu” z Ja Fałszywego na Ja Prawdziwe. Czym zatem jest Ja Fałszywe? Ma ono przede wszystkim boskie aspiracje. Umieszcza poprzeczkę wymagań na poziomie boskim, niemożliwym do osiągnięcia. Osoba taka nigdy nie będzie z siebie zadowolona, nawet jeśli osiągnie wyniki na ponadprzeciętnym poziomie. Ja Fałszywe to inaczej maska, zlepek mechanizmów obronnych. Można wyodrębnić cztery główne „boskie” przymusy wewnętrzne:

  1. Wszystko musi mi wychodzić.
  2. Wszyscy powinni mnie lubić i szanować.
  3. Wszystko powinno iść po mojej myśli.
  4. Każdy człowiek powinien myśleć i działać zgodnie z tym, jak ja uważam.

Czy, w którymś stwierdzeniu odnaleźliście się?

Jeśli tak J a podejrzewam, że przynajmniej w jednym z nich każdy może się odnaleźć  to mam dla Was dobrą wiadomość. To normalne i dotyka każdego z nas. Ale to od nas zależy czy podejmiemy wysiłek pracy nad sobą a w konsekwencji powrót do Ja Prawdziwego.