Pomagam:
– osobom uwikłanym w różnego rodzaju uzależnienia behawioralne (Internet, urządzenia elektroniczne, zakupy itd.)
– przeżywającym lęk, smutek, złość i nie umiejącym radzić sobie z nimi
– mającym problemy z poczuciem własnej wartości oraz zaniżoną samooceną
– uzależnionym od innych ludzi (tkwiącym w toksycznych relacjach interpersonalnych: partnerskich oraz rodzinnych)
– przechodzącym doświadczenia traumatyczne, zranienia emocjonalne (obecnie lub w przeszłości)
– poszukującym sensu życia oraz psychoterapii indywidualnej z zakresu: rozwoju osobistego, życia rodzinnego (terapia rodzin, par)
– dzieciom w wieku szkolnym i młodzieży do 18 roku życia w problemach rodzinnych, szkolnych, w trudnościach w relacjach z rówieśnikami itp.